;

Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporları

Engel durumu bulunan 18 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlık ve gereksinim durumlarının değerlendirildiği sistemdir.

Entegrasyon Kılavuzları

Kullanıcı Kılavuzları

Diğer

Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Destek İletişim

  • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı - Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi

  • skmevzuat@saglik.gov.tr

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bilgi Notu

2018 yılı ve sonrasında gerçekleşen doğumlara ait doğum raporları e-rapor sisteminde yer almaktadır. Doğum yapan kişi e-devlet üzerinden doğum raporunu görüntüleyebilir.

2018 yılı öncesine ait doğum raporları sistem üzerinde kayıtlı olmadığından ilgili hastaneden talep edilmelidir. Telefonla ya da e-posta üzerinden doğum raporu ya da ona dair bir bilgi (doğum saati, doğumu gerçekleştiren doktor v.b. ) verilmemektedir.

İlgili Videolar

Örnek Kodlar