Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları

Ülke genelinde verilen tüm ‘Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları’ raporlarını kapsar. e-Rapor Sistemi, Bakanlığımız tarafından yayımlanan Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede belirlenen niteliklere göre geliştirilmektedir.