e-Rapor

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
e-Rapor Sistemi


e-Rapor Sistemi Nedir?


Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarınca verilen tüm raporların (doğum, engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporu vb.) elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla, “e-Rapor Sistemi” geliştirilmektedir.


e-Rapor Sistemi birçok bileşenden oluşmakta olup her bir bileşen (e-Doğum Raporu, e-Engelli Raporu, e-Sürücü Raporu vb.) farklı fazlarda devreye alınarak sırası ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve diğer ilgili sistemlerle entegre edilecektir.
Doğum Raporları

Hastanelerimizde gerçekleşen doğumlar için “Doğum Raporu” düzenlenmesi ve talep edildiği taktirde doğumu gerçekleşen bebek/bebekler için “Kimlik Kartı” başvurularının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze iletimini hızlandıran, olumlu bulunması halinde kimliğin belirtilen adrese gönderimini sağlayan uygulamadır.

Sürücü Raporları

Aile Hekimliğinden başlayarak, hastane ve komisyon süreçlerine kadar sürücü raporlarının hızlı ve eksiksiz düzenlenmesini sağlayan uygulamadır.

Sporcu Raporları

Çeşitli spor branşları ve bu branşlara bağlı hakem ve antrenörlük için Aile Hekimlerinden başlayarak, sağlık kuruluna kadar olan tüm rapor süreçlerinin onaylanmasını sağlayan sistemdir.

Aktif Değil

Durum Bildirir Raporları

Akli Meleke, Yivsiz Av Tüfeği ve Kurum Kuruluşlara (Okul, Yurt vb.) verilmek üzere tüm rapor süreçlerinin oluşturulduğu sistemdir.

Aktif Değil

Erişkinler İçin Engelli Raporları

Engel durumu bulunan 18 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlık ve gereksinim durumlarının değerlendirildiği sistemdir.

Aktif Değil

Maluliyet Raporları

Aktif Değil

Askeri Raporlar

Askerlik için gerekli olan sağlık muayene ve kurul süreçlerini içerir online rapor uygulamasıdır; komando olur, paraşütçü olur, dalgıç olur vb. askeri raporlar online ortamda oluşturulmasına imkan sağlamaktadır.

Aktif Değil

ÇÖZGER

Özel gereksinimi bulunan 18 yaş altı vatandaşlarımızın sağlık ve gereksinim durumlarının değerlendirildiği sistemdir.